Машина за израду ребрасте арматуре са 2 ребра за хладно ваљање