Машина за израду ребрасте арматуре са 3 ребра за хладно ваљање